Tag Archives: Salvador Dali


Sokk-mozaikok Dalí énjeiből

„Égjen belső tűzünk a leghevesebben, izzítsa fehérre a szabályokat, és változtassa meg őket! Belső valóságunk legyen olyan erős, hogy átalakítsa a külsőt!”

Ez az idézet olvasható azokon a képeslapokon, amelyeket a budapesti Cervantes-intézet Én, Dalí című performance-án osztogatott egy színbeli postás. Az őrült, akit az különböztet meg a többi őrülttől, hogy nem őrült, a paranoia-kritikai alkotói módszer kitalálója, aki úgy hagyta ki ezt a földi világot 18 évvel ezelőtt, hogy kétségek között hagyta az utókort: tényleg bolond volt-e és exhibicionista pozőr, vagy pedig egy nagyon is tisztán látó, „egy kerékkel többel” rendelkező zseni, aki tudatosan hülyére vett mindenkit.Read more: Sokk-mozaikok Dalí énjeiből